Кои сме ние


 

„БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ” е сдружение с нестопанска цел, което работи в няколко основни насоки, свързани с организиране на:

 • стажове и обучения
 • езикови курсове
 • семинари и конференции
 • професионални визити
 • културни програми
 • настаняване и трансфери
 • консултантска и преводаческа дейност


„БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ” участва като партньор и координатор в проекти по европейски програми:

 • Леонардо да Винчи
 • Еразъм
 • Програма за Развитие на Селските Райони
 • Програма за Регионално Развитие
 • Младежта в действие


Като приемаща организация, правим подбор на фирми за провеждане на стажантски програми на студенти и младежи от Испания, Франция, Италия и други европейски държави. За стажантите организираме трансфери, езикови курсове,  настаняване за периода на стажа, посещения на културни и исторически забележителности и помощ при интегрирането им в чуждоезикова среда. Представител на „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ” следи ежедневно дейността на стажантите и координира решаването на възникналите проблеми от битов или професионален характер, като съдейства за тяхното своевременно решаване.

Благодарение на широката мрежа от контакти с европейски организации и фирми, както и на местна почва – български общини, сдружения и организации, „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ” е предпочитан партньор за участие в различни европейски и междурегионални проекти. 

За периода 2006 – 2012г. „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ” е организирала над 500 семинара,  професионални визити, езикови курса и поредица от културни обмени по програма „Младежта в действие”. Общият брой чуждестранни стажанти, намерили своята професионална реализация в български фирми по европейски стажантски програми, надхвърля 1500.

Като експерт и консултант “БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ” е съдействала за реализирането на много проекти за сътрудничество между български общини и регионални и общински организации от Испания, Франция, Италия и други европейски държави.


 

 

              Люба Йонкова – Президент на  „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ”