Файлове


Какво предлага Еразъм+?

 

 


Стажове за ученици в хотели и ресторанти на остров Сардиния (Италия).

През 2013г. БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ стартира успешно стажантска програма за ученици от професионални гимназии по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство в курортните комплекси на остров Сардиния (Италия). През 2014г продължаваме тази инициатива, за да дадем възможност на повече български младежи да придобият професионални умения в реална работна среда в чужбина, което да им помогне за бъдещото им развитие.

 

 


Конен и селски туризъм в България

България е страна с огромен потенциал за развитие на селски и конен туризъм. Природните и историческите дадености на нашата територия са прекрасни. Нашият екип работи усилено за оползотворяването на този потенциал за развитието на селските територии в България.

 

 


Проект E-YOUTH

Младежите в проекта E-YOUTH  взеха дейно участие във всички етапи от реализирането му. Тук можете да видите някои от техните дейности и изработени продукти.