2016 04 15

"BIRTH OF IDEAS" ERASMUS+ PROJECT

....See full article...
2014 08 01

Програма „Еразъм+“ набира скорост в цяла Европа

2014 06 12

Международен семинар ЛИДЕР, 9-12 юни 2014г., гр. Варна

2014 06 09

Учебно посещение на остров Крит

2014 05 30

Удържаване на срока за подаване на заявления за участие

2014 05 20

Стажове в курортните комплекси на остров Сардиния

2014 05 19

Еразъм + - новото партньорство между образованието и пазара на труда

2014 02 06

Работа по Еразъм+

2014 02 06

Информационен ден за \"Спорта\"

2013 12 12

Учебно посещение в Италия

2013 11 27

Учебно посещение - обмен на добри практики между унгарски и български предприемачи

2013 10 17

Ниско ниво на умения на възрастните европейци

2013 01 07

МИГ - инструмент за успешно развитие на селските райони

2014 02 04

Представяне на Българския конен туризъм на ”Fieracavalli 2012” във Верона 08-11.11.2012г.

2012 11 01

България има потенциал за най-новите и желани от европейските граждани форми на туризъм

2014 03 13

Финална среща - конференция "Young Active Methods"