Програми


   

 

 

 

 

 

От 1 януари 2014г. стартира новият програмен период на ЕС, а с него и новата програма "ЕРАЗЪМ +". 

 

Тя обединява добре познатите ни до момента програми: 

„Учене през целия живот” („Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Коменски” и „Грюндвиг”), „Младежта в действие”, както и пет международни програми за сътрудничество („Еразъм Мундус”, „Темпус”, „Алфа”, „Едулинк” и програмата за сътрудничество с индустриализираните страни).

 

Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Тук можете да намерите и вече достъпния наръчник на английски език: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf